Sponsoring

Sponsoring

Anker Insurance Company is een nicheverzekeraar. Wij bieden als nichespeler en specialist verzekeringen en diensten aan maritieme werkgevers en oplossingen voor rechtsbijstands-, reis- en vrijetijdsverzekeringen. Wij zijn actief in de markt met de merken Anker Crew Insurance, Anker Seacrew Software en Anker Insurance. Als bedrijf handelen wij vanuit de filosofie “Eerst de mens”.
En hechten daarom veel waarde aan persoonlijk contact en korte lijnen.

Als onderneming zijn we meer dan de verzekeringsoplossingen en diensten die we bieden. We staan in relatie tot onze omgeving, onze klanten, onze collega’s, Nederland en de wereld. Het feit dat we hier en nu bestaan betekent dat we hier en nu invloed hebben en daar niet voor weg kunnen en willen lopen.

Wij ondersteunen maatschappelijke projecten die een relatie hebben met het verbeteren van economische- en leefomstandigheden in landen waar dit nodig is. Ook leveren we door onze Noord Nederlandse herkomst graag een bijdrage aan interregionale initiatieven, welke een nationale of internationale impact hebben. Daarnaast ondersteunen wij maatschappelijke projecten in Nederland middels Stichting het Ankerfonds.

Doel van sponsoring

Anker Insurance Company en/of haar merken bereikt een bepaald doel met de sponsoring en verwacht voor de sponsoring een ‘tegenprestatie’. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie, publicatie en vermelding van naam en logo, etc. De tegenprestatie wordt meegenomen in de overweging voor het wel of niet inwilligen van de aanvraag.

Per sponsoraanvraag wordt bekeken of Anker Insurance Company wil en kan sponsoren, welk bedrag er wordt gesponsord en of zij eenmalig of structureel sponsort. Elk verzoek wordt zorgvuldig beoordeeld. Het kan voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen ook al voldoet de aanvraag aan onderstaande uitgangspunten.

  • De sponsoring levert een bijdrage aan de maatschappij;
  • Heeft betrekking op de kernactiviteiten en kernwaarden van Anker Insurance Company en/of haar merken;
  • De organisatie heeft een goede reputatie en straalt kwaliteit uit.

Wat wordt er niet gesponsord?

  • Individuen
  • Lokale sport teams en/of -evenementen, zonder interregionale of nationale impact
  • Risicovolle of milieubelastende activiteiten
  • Organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sexe of politieke overtuiging

Aanvragen

Sponsorverzoeken kunnen via het aanvraagformulier op de website van Anker Insurance Company worden ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld en binnen zes weken krijg je van ons een reactie.

© Anker Insurance 2023