Sponsoring

Sponsoring

Anker Insurance biedt gespecialiseerde verzekeringsoplossingen aan op het gebied van rechtsbijstand, reis en vrije tijd. Als onderneming zijn we meer dan de verzekeringen die we bieden. We staan in relatie tot onze omgeving, onze klanten, onze collega’s, de regio, het land en de wereld. Het feit dat we hier en nu bestaan betekent dat we hier en nu invloed hebben en daar niet voor weg kunnen en willen lopen.

Wij ondersteunen maatschappelijke projecten die een relatie hebben met het verbeteren van economische- en leefomstandigheden in landen waar dit nodig is. Daarnaast ondersteunen wij maatschappelijke projecten in Nederland middels Stichting Ankerfonds. Ook leveren we vanuit onze binding met Noord Nederland graag een bijdrage aan regionale initiatieven met een nationale of internationale impact.

Voor alle vormen van sponsoring geldt dat wij altijd zoeken naar sponsoring die betrekking heeft en een effect heeft op onze  core business. Per aanvraag wordt bekeken of Anker wil en kan sponsoren, welk bedrag Anker sponsort en of zij eenmalig of structureel sponsort.  

Voor elke sponsoring verwacht Anker een ‘tegenprestatie’. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie in een boekje, publicatie van naam en logo op social media, het plaatsen van reclameborden langs velden, shirtsponsoring, etc. De sponsorcommissie neemt de tegenprestatie mee in de overweging voor het wel of niet inwilligen van de aanvraag.

Wij beoordelen elk verzoek zorgvuldig. Het kan voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen ook al voldoet de aanvraag aan de uitgangspunten.

Vragen over sponsoring door Anker of wilt u een sponsorverzoek indienen? Stuur dan een e-mail naar marketing@anker.nl 

© Anker Insurance 2020