Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Eén van de grondslagen van het beleggingsbeleid van Anker is dat er op een maatschappelijk verantwoorde wijze en op een duurzame manier belegd wordt. Anker conformeert zich aan het zogenaamde “look through” principe en aan de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. In de loop van 2015 heeft de externe vermogensbeheerder de vermogensverdeling binnen de beleggingsportefeuille getoetst aan deze code. Waar nodig heeft vervolgens een herverdeling van het belegde vermogen plaatsgevonden. Hiermee wordt zo goed mogelijk invulling gegeven aan de Code Duurzaam Beleggen.

Gezien de diversiteit en complexiteit van de beleggingsportefeuille kan het incidenteel voorkomen dat een onderliggende variant niet aansluit bij de Code Duurzaam Beleggen. Zowel Anker als de externe vermogensbeheerder zien er op toe dat deze situatie voorkomen dan wel bij constatering verholpen wordt.

© Anker 2019