Martijn Steenkamp

Martijn Steenkamp

Martijn Steenkamp

Martijn Steenkamp

Lid van de Raad van Commissarissen
Aandachtsgebieden: financiën en control en bedrijfsvoering

Over Martijn Steenkamp (1959)

Martijn Steenkamp is lid van de Raad van Commissarissen van Anker Insurance en bestuurslid van de Stichting Koersvast. In beide organisaties in de rol van algemeen bestuurslid. Aandachtsgebieden bij de RvC van Anker Insurance is financiën en control en bedrijfsvoering. Daarnaast is hij lid van de commissie Audit, Renumeratie en Risico. Overige algemene aandachtgebieden zijn strategie, financiering en vermogen, (her)verzekeringen, compliance, Solvency II, risicomanagement en commercie.

Martijn Steenkamp studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is zijn loopbaan begonnen als entrymedewerker bij sluitafdeling maritieme aansprakelijkheidsverzekeringen bij Post & Co (P&I) in 1989. Sinds 1993 werkzaam bij Dupi Group B.V., sinds 1994 statutair directeur van Dupi Risk & Insurance Services B.V. En sinds 2014 voorzitter van het directieteam DUPI Group B.V.

Nevenfuncties

Medeoprichter en bestuurslid van branche-platform van Europese vakgenoten EPIC (European P&I Correspondents).

Eerste benoeming: 1 juli 2014
Lopende benoemingstermijn: 2018-2022

© Anker 2020