Guido Hollaar

Guido Hollaar

Guido Hollaar

Guido Hollaar

Secretaris van de Raad van Commissarissen
Aandachtsgebieden: personeelsbeleid en beloningsbeleid

Over Guido Hollaar (1963)

Guido Hollaar is lid van de Raad van Commissarissen van Anker Insurance en bestuurslid van de Stichting Koersvast. In beide organisaties in de rol van secretaris. Aandachtsgebieden bij de RvC van Anker Insurance is het personeels- en beloningsbeleid. Daarnaast is hij lid van de commissie Audit, Renumeratie en Risico. Overige algemene aandachtgebieden zijn strategie, financiering en vermogen, (her)verzekeringen, compliance, Solvency II, risicomanagement en commercie.

Guido Hollaar studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is zijn loopbaan begonnen als stafmedewerker arbeidszaken bij de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging in 1988. Sinds 1992 werkzaam bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, sinds 2011 in de functie van adjunct-directeur. Hij heeft een grote kennis van het belonings- en arbeidsmarktbeleid van zeevarenden op de Nederlandse zeegaande vloot, van zowel Nederlandse/EU-zeevarenden als van niet-EU-zeevarenden.

Nevenfuncties

Guido Hollaar is bestuurslid namens werkgevers van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij.  Daarnaast is hij bestuurslid (penningmeester) van de Stichting Maritime Awards Gala. Sinds 2018 is hij duo-voorzitter van de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart.

Eerste benoeming: 15 maart 2013
Lopende benoemingstermijn: 2017-2021

 

 

© Anker 2020