Albert Engelsman

Albert Engelsman

Albert Engelsman

Albert Engelsman

Voorzitter van de Raad van Commissarissen
Aandachtgebieden: juridische zaken en auditing

Over Albert Engelsman (1949)

Albert Engelsman is voorzitter van de RvC. Naast algemene aandachtgebieden als strategie, financiering en vermogen, (her)verzekeringen, compliance, Solvency II, risicomanagement en commercie heeft hij bijzondere aandachtsgebieden als commissaris: juridische zaken en auditing.

Albert Engelsman is meer dan 35 jaar werkzaam geweest bij Koninklijke Wagenborg B.V., waarvan de laatste dertig jaar tot zijn pensionering in 2016 als bedrijfsjurist voor de Groep en als directeur van o.a. Wagenborg Shipping B.V.

Nevenfuncties

Uit hoofde van zijn functie bij Koninklijke Wagenborg heeft Albert Engelsman in allerlei besturen zitting gehad en zit hij nog steeds in een aantal besturen:
• Voorzitter van de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (1991-2018)
• Bestuurslid KVNR (1989-2016)
• Commissaris bij de North of England P& I Ass. Ltd. te Newcastle (1991-heden)
• Voorzitter van de Stichting Loodskotter Eems (2015-heden)
• Lid van de Raad van Advies van de Stichting Maritiem-Historische Databank (2010-heden)
• Voorzitter van de Stichting Jonkheer Rhijnvis Feith (bestuurslid vanaf 1994, voorzitter vanaf 2017-heden)

Eerste benoeming: 13 maart 2010
Lopende benoemingstermijn: 2016-2020

© Anker 2020