Bestuur & organisatie

Bestuur & organisatie

Anker Insurance heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het dagelijks beleid en de algehele aansturing van Anker Insurance. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de activiteiten als uitgevoerd door de Raad van Bestuur en geeft advies.

Raad van Bestuur

Sjoerd Zijlstra โ€“ chief executive officer
Annemiek van Dijk-Bos – chief operational officer

Raad van Commissarissen

Albert Engelsman โ€“ voorzitter
Guido Hollaar – secretaris
Martijn Steenkamp โ€“ algemeen lid

© Anker 2020