Coronavirus

Coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in China. Ook in andere landen zijn er nu mensen besmet met het coronavirus. De verspreiding van het virus gaat van mens tot mens, maar ook via de lucht.

Wij adviseren u om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op te volgen. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer:+31 247 247 247.

Voor meer informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de site van het RIVM.

Calamiteitenfonds
Om het financieel risico voor reizigers zoveel mogelijk te beperken, is het Calamiteitenfonds opgericht. Calamiteiten en rampen zijn bijzondere situaties die veroorzaakt zijn door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon zijn in het bezochte land in een bepaalde periode. Reisorganisaties kunnen zich bij het fonds aansluiten. Op de website leest u of uw reisorganisatie dit heeft gedaan en of u dus een beroep kunt doen op het fonds.

Het Calamiteitenfonds kan het besluit nemen om de gebeurtenis vast te stellen als:
• een calamiteit
• een uitkeringsvatbare situatie

Als dit gebeurt dan betaalt het Calamiteitenfonds de extra kosten die ontstaan doordat een reis wordt aangepast. Als de reis moet worden afgebroken, zorgt het Calamiteitenfonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen. De meest actuele situatie vindt u op de website van het Calamiteitenfonds.

Vermoeden van besmetting
Denkt u dat u besmet bent? Neem dan contact op met onze Alarm Service op telefoonnummer +31 50 520 99 96. Wij zijn 24/7 bereikbaar en helpen u graag verder.

Bij besmetting is er dekking voor uw ziektekosten als uw Nederlandse Zorgverzekering deze kosten niet vergoed. Als u lokaal niet behandeld kunt worden dan is er ook dekking voor de kosten van medische evacuatie. De Alarm Service kan voor u bekijken waar u wel behandeld kunt worden en regelt alle formaliteiten.

Annuleringsverzekering
De uitbraak van het coronavirus is geen geldige annuleringsreden. Als u niet wilt reizen naar, of eerder terug wil keren uit, een gebied waar het virus voorkomt adviseren wij u contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Soms kunt u omboeken naar een andere bestemming.

Dekking met negatief reisadvies (Code Oranje)?
Gaat u naar uw reisbestemming als er een negatief reisadvies geldig is voor uw reisbestemming, dan bent u niet verzekerd voor schade die verband houdt met het coronavirus. Was u al op uw reisbestemming op het moment dat de code Oranje werd afgegeven? Dan heeft u dekking tot het moment dat u het gebied kunt verlaten. Indien u het gebied kunt verlaten, maar u besluit om te blijven, dan vervalt de dekking. Ditzelfde geldt ook als er in de toekomst een negatief reisadvies wordt gegeven voor een ander gebied.

Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u 24/7 bellen naar onze alarm service op telefoonnummer +31 50 520 99 96 of neem contact op met uw verzekeringsadviseur.

© Anker Insurance 2020